Εκπαίδευση

Ελεύθερο λογισμικό για την εκπαίδευση:
http://opensoft.sch.gr/ 


Ελεύθερα βιβλία στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες από το "Project Gutenberg":
http://www.gutenberg.org/browse/languages/el


Αποθετήριο καλών πρακτικών:
http://excellence.sch.gr/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=85 

Η καλύτερη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, η wikipedia:
https://el.wikipedia.org/wiki

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου